Financiën en financiers

De gemeente Oegstgeest subsidieert Okidoo, samen met het Fonds 1818. Nadat wij in 2021 twee maal van de gemeente Oegstgeest een klein bedrag hebben ontvangen en van Fonds 1818 een eenmalige subsidie onder de noemer ‘’burgerinitiatief’’, bleek dat het concept Okidoo zodanig wordt gewaardeerd, dat Okidoo in 2022 een meer structurele plek heeft gekregen in de keten van activiteiten, die zijn gericht op de Oegstgeester jeugd.

Om ons werk voor langere termijn te waarborgen, maken wij gebruik van een beroepskracht, die door JES Rijnland bij ons wordt gedetacheerd.

De ruimte die we in het aanloopjaar 2021 ‘’om niet’’ mochten gebruiken bij de bibliotheek, wordt nu op huurbasis afgenomen.

Naast oprichtingskosten en kosten van een website en kosten voor materiaal, hebben wij inmiddels ook wat beheerkosten, zoals de cateringkosten van de bijeenkomsten.

Dit alles is opgenomen in onze begroting, die totaal op jaarbasis circa €22.500 bedraagt.

Dekking van dit bedrag vinden wij in de subsidie van 2x €10.000 (2022 en 2023) van de gemeente Oegstgeest, en €17.500 van Fonds 1818. Daarnaast hebben enkele andere organisaties ons ondersteund in de fase van oprichting. Van de de Lionsclub Leiden Lakenstad ontvingen wij in 2022 €1.000 en van het Fonds Schiefbaan Hovius €2.000.

Ook mogen we blijven rekenen op financiële steun, die voortkomt uit waardering door het maatschappelijk middenveld uit Oegstgeest en omgeving. Dat is zeer positief om te zien. Soms is die steun en waardering ook zichtbaar in natura: de bibliotheek heeft ons in de aanloopfase gratis gehuisvest en is nog steeds heel coulant voor ons. De stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) heeft ons om niet al meermalen kosteloos vervoerd naar een museum en doet dit in 2023 structureel voor 4 keer per jaar tijdens schoolvakanties. Een van de lokale scholen heeft ons uitgekozen als ‘’goed doel’’ voor de jaarlijkse kerstactie. Geweldig allemaal! Tot slot vermelden wij de steun die wij ontvangen van de Coöperatiekring Leiden Haaglanden van de Rabobank, voor het onderzoeken van ons nieuwe project Okidoo+.

Heb je een vraag?

Bel of mail ons en wij beantwoorden graag al uw vragen.