Vrijwilligers

Okidoo heeft naast het bestuur nog ongeveer 8 andere vrijwilligers. Zij helpen mee met de organisatie en begeleiding van de Okidoobijeenkomsten.

Wij werven onze vrijwilligers ondermeer via de Vrijwilligersmakelaar bij de Stichtingo Dorpskracht Oegstgeest en daarnaast via onze netwerken.

De vrijwilligers ondertekenen onze gedragscode en voor alle vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Wij zijn door het ministerie van Justitie geaccrediteerd voor het gratis aanvragen van de  VOG. Hiervoor was nodig dat wij beschikken over een Gedragscode, en ons beleid Werving Vrijwilligers en een Vertrouwenscontactpersoon hebben.

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur heeft een contactpersoon aangesteld die toeziet op de naleving van deze gedragscode en die vertrouwelijk benaderd kan worden. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en aanspreekbaar voor alle zaken op het gebied van integriteit en correcte omgang met elkaar en de kinderen, vooral voor zaken die men niet rechtstreeks met de betrokkene zelf of met het bestuur wil bespreken.

Mevrouw Hanneke Hermans-Servaas is onze vertrouwenscontactpersoon. Voor contact met de vertrouwenscontactpersoon volstaat een mail naar vertrouwenscontactpersoon@okidoo.nl.

Heb je een vraag?

Bel of mail ons en wij beantwoorden graag al uw vragen.