Doel en activiteiten

Wat is Okidoo?

Okidoo staat voor Oegstgeester Kids Op Ontdekking. Doel is om kinderen gelijke kansen te geven. Wij zijn een initiatief, voortgekomen uit het besef, dat veel kinderen uit Oegstgeest enorm bevoorrecht zijn. Zij hebben ouders en grootouders die hen laten sporten, de natuur ingaan, spelletjes doen, voorlezen, enzovoort. Er zijn ook kinderen voor wie dit minder vanzelfsprekend is. Op hen richten wij ons.

In 2021 hebben de drie initiatiefnemers in samenspraak met de bibliotheek en gemeente Oegstgeest dit (toen nog vage) idee uitgewerkt tot het concept en de naam van Okidoo.

Wekelijks komen wij na schooltijd in de bibliotheek bijeen met een groep kinderen (minimaal 10, maximaal 15 deelnemers), die zijn geselecteerd door de scholen. We maken bij de start kennis met de ouders, die uiteraard toestemming geven voor deelname. Deelname is gratis.

Wij bieden hen een afwisselend programma, waarin we hen kennis laten maken met sport, spel, natuur, beroepen, boeken, muziek, dieren, knutselen, enzovoort. Deze onderwerpen vertalen we in steeds wisselende programma onderdelen. Vaak met hulp van bestaande (sport)clubs, soms vullen we de bijeenkomsten zelf in. In de vakanties gaan we 1 of meer keer per jaar naar een museum.

Sinds januari 2022 zijn we een stichting. Inmiddels hebben al ruim 35 kinderen aan het  Okidooprogramma meegedaan.

Vanaf 2023 willen we onze activiteiten uitbreiden. We willen dan kinderen die de basisschool gaan verlaten ondersteunen bij de overgang van basisschool naar het vervolgonderwijs. Dit noemen we Okidoo+.

Okidoo werkt met vrijwilligers, voor wie altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt aangevraagd en die een gedragscode ondertekenen voor zorgvuldige omgang met de kinderen. Wij worden voor enkele uren per week ondersteund door een professional. Die wordt bij ons gedetacheerd door onze partner JES Rijnland uit Leiden.

Heb je een vraag?

Bel of mail ons en wij beantwoorden graag al uw vragen.