Okidoo+

  1. Home
  2. /
  3. Okidoo+
  4. /
  5. Okidoo+

Nadat we 1,5 jaar hebben gewerkt met Okidoo (onze eerste pilotgroep startte in mei 2021), begonnen wij te denken aan een nieuwe stap. We richtten ons tot nu toe op kinderen uit  groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Deze kinderen worden groter en een aantal van hen zit of gaat volgend jaar naar groep 8. Het moment dat de keuze voor vervolgonderwijs nadert en de overgang naar de brugklas een feit is. We hebben gemerkt dat dit een cruciaal moment is, waar de kinderen steun bij kunnen gebruiken.

Wat geldt voor Okidoo, geldt ook voor deze kinderen: niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat de ouders of grootouders in staat zijn hen bij deze ingrijpende keuze en nieuwe schoolsituatie voldoende ondersteuning te geven. Op hen richten wij ons vanuit de stichting Okidoo met ons nieuwe project, wat de werknaam Okidoo+ heeft gekregen.

Wij hebben in november het prachtige verzoek gekregen, om ons te presenteren met een project, gericht op het vergroten van kansen voor kinderen bij de Coöperatiekring Leiden / Haaglanden, een sponsorinitiatief met (particuliere) sponsoren van de Rabobank. Tijdens de presentatie op  24 november 2022 hebben wij ons idee voor Okidoo+ gepresenteerd en financiën gevraagd om een nader onderzoek naar haalbaarheid van invulling mogelijk te maken. Dit verzoek is inmiddels gehonoreerd. Wij hebben op basis hiervan opdracht gegeven aan mevrouw Marian Hoffer om voor Okidoo het onderzoek naar behoefte en invulling van Okidoo + uit te voeren.

Het onderzoek richt zich op:

  • vaststellen of er behoefte aan is in Oegstgeest
  • vaststellen of er draagvlak is onder professionals (basisscholen, vervolgonderwijs, instellingen voor jeugdzorg, gemeente, etc)
  • ontwikkelen van de methodiek (hoe gaan we precies werken, hoe komen we aan kinderen, hoe werken we samen met scholen voor basis- en vervolgonderwijs, hoe komen we aan mentoren, hoe werkt de mentor, hoe wordt de mentor opgeleid)

Wij willen eind juni klaar zijn om na de zomervakantie een eerste proefgroep te starten.