Okidoo + / School ’s Cool

Nadat we 2,5 jaar hebben gewerkt met Okidoo (onze eerste pilotgroep startte in mei 2021), zijn wij begin 2023 gaan denken aan een nieuwe stap. We richtten ons tot nu toe op kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Deze kinderen worden groter en een aantal van hen zit of gaat volgend jaar naar groep 8. Het moment dat de keuze voor vervolgonderwijs nadert en de overgang naar de brugklas een feit is. We hebben gemerkt dat dit een cruciaal moment is, waar de kinderen steun bij kunnen gebruiken.

Wat geldt voor Okidoo, geldt ook voor deze kinderen: niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat de ouders of grootouders in staat zijn hen bij deze ingrijpende keuze en nieuwe schoolsituatie voldoende ondersteuning te geven. Op hen richten wij ons vanuit de stichting Okidoo met ons nieuwe project, wat de naam Okidoo + / School ’s Cool heeft gekregen.

In november 2022 hebben wij van de Coöperatiekring Leiden / Haaglanden, een donatie ontvangen om de behoefte te onderzoeken aan een voorziening voor kinderen die de overstap naar de brugklas gaan maken. Met het geld hebben wij mevrouw Marian Hoffer gevraagd om voor Okidoo het onderzoek naar behoefte en invulling van Okidoo + uit te voeren.

De conclusies van het onderzoek waren in juni 2023 bekend. Er bleek een heel duidelijke behoefte en ook draagvlak voor de nieuwe voorziening bij basisscholen, middelbare scholen, sociale instellingen en gemeente te bestaan. We hebben tevens vastgesteld dat het bestaande landelijke concept School ’s Cool, dat in onze regio wordt uitgevoerd door JES Rijnland, exact aansluit bij onze ideeën en gebruik maakt van beproefde concepten en ervaring.

Inmiddels hebben wij met JES Rijnland afgesproken dat wij Okidoo + / School ’s Cool gezamenlijk gaan uitvoeren. JES Rijnland runt het project, de stichting Okidoo is verantwoordelijk en faciliteert inhoud, financiering en relaties.

De programmabeschrijving voor Okidoo +/School ’s Cool is hier te downloaden

Wij hebben inmiddels twee grote donaties ontvangen van de Ronde Tafel Oegstgeest en van de Rotary Oegstgeest/ Leiden. Hiermee hebben we al een grote stap gezet. Maar er is meer nodig! Wij willen de inspanningen om te komen tot het nieuwe project School ’s Cool goed benutten en willen financiering rondkrijgen voor tenminste 2 startjaren met in elk jaar  een groep van minimaal 10 kinderen. Immers: vrijwilligers moeten zich inwerken, samenwerking met scholen moet gestalte krijgen, vrijwilligers worden getraind, enzovoort. Het zou jammer zijn als het resultaat hiervan slechts voor 1 jaar kan worden benut.

Behalve de grote donaties die wij hebben ontvangen, zullen wij subsidie aanvragen bij de gemeente Oegstgeest, Fonds 1818 en andere fondsen. Ook hebben wij van de Coöperatiekring Holland Rijnland toestemming gekregen om het resterende budget uit hun donatie van vorig jaar te gebruiken voor de start van ons nieuwe project.

 

Op basis van de situatie per eind oktober 2023 hebben wij aan projectleider Zeynep Uslu van JES Rijnland de ‘’go’’ gegeven om met de werkzaamheden en Okidoo + / School ’s Cool in Oegstgeest te gaan starten.

Vrijwilligers werven

Het project kan natuurlijk alleen een succes worden als we voldoende vrijwilligers hebben. We hopen dat we diverse groep betrokken mensen enthousiast kunnen maken om hun vaak schaarse tijd ter beschikking te stellen. Het werk kost één tot anderhalf uur per week. Begeleiding is aanwezig. Er wordt vooraf een zo goed mogelijke match gemaakt tussen vrijwilliger en deelnemer. Ook worden vrijwilligers vooraf getraind en vindt er regelmatig intervisie plaats. Ben je geïnteresseerd of wil je anderen attenderen op deze rol? Download hier de flyer voor meer informatie !