Okidoo krijgt subsidie voor uitbreiding met Okidoo +

Ons idee voor Okidoo + is om kinderen die dat nodig hebben te ondersteunen bij de keuze voor een middelbare school, maar ook tijdens de brugklas. Dit zou de overgang naar een heel andere leeromgeving kansrijker moeten maken. Ook de ouders worden betrokken bij de begeleiding.

Okidoo heeft dit idee ingediend bij de Cooperatiekring Leiden Haaglanden. Dit is een fonds dat goede doelen ondersteunt die gericht zijn op het vergroten van kansen voor kinderen. En: we hebben bericht gekregen dat onze aanvraag wordt gehonoreerd ! Daar zijn we heel blij mee. De financiële steun maakt het mogelijk een deskundige in te schakelen die het idee gaat verkennen bij de Oegstgeester basisscholen en andere deskundigen, maar ook bij ouders van mogelijke deelnemers. Als vaststaat dat er behoefte is aan deze vorm van ondersteuning, gaan we het idee uitwerken in een werkwijze en aan de slag met werving van vrijwilligers. Daarna kan een pilot starten voor Okidoo +.